Anasayfa - MENÜ - Kullanımkoşulları
 

Kullanımkoşulları

KULLANIM ŞARTLARI

1. Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi ve Kullanım Konusundaki Kısıtlamalar
Bu web sitesi, ana sayfadan girilebilecek alt siteler dahil olmak üzere SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.‘ne bağlı kuruluşlar, iştirakler ve/veya ilgili kişilerce yayımlanmakta ve korunmaktadır. Ana sayfadan herhangi bir alt siteye giriş yaptığınızda, bahsedilen sitenin kendine özgü kullanım koşulları olabileceğini göz önüne alınız. Siteye giriş yaptığınızda ya da kullandığınızda, herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın aşağıda yer alan koşullar ile alt sitelerde yer alan ilave kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Bu site yalnızca kişisel kullanım içindir. Sitede yer alan metinler, görüntüler, işitsel öğeler ve videolar da dahil olmak üzere bu siteden kopyalanan hiçbir şeyi, hiçbir iş, ticari veya kamusal amaçla yayamaz, takas edemez, çoğaltamaz, işletemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, faydalanamaz, değiştiremez, satamaz ya da iletemezsiniz.

İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere uyduğunuz sürece, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. size, münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı olarak giriş yapma, görüntüleme ve Siteyi kullanma hakkı vermektedir. Sayılan işlemleri yaptığınız takdirde bütün sorumluluğun kendinizde olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Hiçbir şekilde Sitenin işleyişini aksatmayacağınızı ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.


2. Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler
Bu hizmet, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları, yorum alanları içerebilir. SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. forum ve yorum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul etmiş sayılırsınız:

SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmamak; web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını, yorum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek ve kısıtlamamak.

• Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek.

• Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.

• Diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istememek, almamak.

• Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek; kullanıcılara istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermemek.

• Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak.

Bu hizmeti kullanırken, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.’nin forum alanlarını, chat odalarını, yorum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.’nin bu tür görüş ve fikirlerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

surbisa.com.trda kullanılan üçüncü parti izleme teknolojisi, kullanıcıların bilgisayarlarına çerez (cookie) bırakabilmektedir.

Sağlanan teknolojik altyapıda kullanıcıların site üzerindeki tercihleri, reklam gösterimi amacı ile izlenebilmekte ve kullanıcı aktivitelerinin sonucunda ilgili reklamlar gösterilebilmektedir.


3. Sorumluluğun sınırlanması
İhmal de dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. ’nin, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. ’nin malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır. Hiç bir şart ve koşul altında, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. ’yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.’nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

 

4. Üyelik
surbisa.com.tr kullanıcıları, surbisa.com.tr ’ye üyelik gerçekleştirerek veya üyelik gerçekleştirmeden kullanabilir. surbisa.com.tr ’ye üyelik gerçekleştiren kullanıcıların paylaştığı üyelik bilgileri özel kişiler ve kurumlar ile paylaşılmaz.


5. Mülkiyet Hakkı
İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.’ne, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yabancı fikri mülkiyet kanunları ve diğer ilgili kanun ve mevzuatın koruması altındadır. Bu korumaya telif hakları da dahildir. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili yabancı telif hakları kanunları tarafından da korunmaktadır.

Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, işleme, temsil, satış, dağıtım, pazarlama, kiralama, temsil suretiyle faydalanma, yayım/yayın, ticaret mevkiine koyma, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; metin, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde 5846 sayılı FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.


6. Markaların Kullanımı
İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. nin arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.’ nin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş.  veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.


7. Son Bulma
Bu anlaşma, SÜRMENE BIÇAKÇILIK VE TIBBİ ALETLER SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.


8. Diğer
Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.